Poldermodel

Thom de Graaf en Bert Bakker gaan in hun analyse van het door hen gewenste poldermodel op de werkvloer voorbij aan de werkelijke oorzaak van het door hen geschetste probleem (NRC Handelsblad, 29 september). Werkgevers zijn mensen en mensen mijden risico's.

De allochtonen, ouderen en arbeidsongeschikten worden door de werkgever als risicogroepen ervaren. Daartegen helpt geen omslachtige Melkertbaan of verlaging van een loonschaal. Wil de politiek werkelijk de participatie van deze groepen bevorderen, dan doet men er goed aan de regelgeving dusdanig aan te passen dat deze risico's voor de werkgever worden weggenomen.

Zo lang er (met de leeftijd stijgende) boetes op ontslag staan en ziektedagen en kosten door de werkgever moeten worden betaald, zal deze proberen in die bevolkingsgroepen zijn werknemers aan te trekken waar hij de minste risico's verwacht.

    • Hans de Vries