Overheid derft miljoenen

De overheid loopt de komende jaren een paar honderd miljoen gulden mis door het succes van twee fiscale regelingen die milieuvriendelijke investeringen en het starten van een eigen bedrijf moeten bevorderen.

Wat de exacte budgettaire consequenties zijn, kunnen woordvoerders van het ministerie van Financien niet aangeven. Bij de regelingen (`groene fondsen' en `Tante Agaath-leningen') krijgen spaarders en beleggers vrijstelling van inkomstenbelasting. Daardoor nemen zij genoegen met een lagere rente, zo is de redenering, en dat voordeel komt ten goede aan startende ondernemers en groene investeringen. ..TE: Een werkgroep onder leiding van ex-bankier en ex-topambtenaar C. Oort schatte onlangs dat de overheid dit jaar als gevolg van de Agaath-leningen 40 miljoen gulden aan belastinginkomsten derft. Het laatst bekende cijfer over het budgettaire beslag van de regeling was een bedrag van 3,5 miljoen gulden in 1996. In de twee regelingen gaat bij elkaar inmiddels meer dan vier miljard gulden om. De stimulering van milieuvriendelijke investeringen is in 1995 ingevoerd en heeft gezorgd voor een hausse in de oprichting van groene beleggingsfondsen en een aparte groene bank (Postbank Groen). Eind 1997 hadden deze financiers voor een bedrag van 2,8 miljard gulden aan gekwalificeerde groene projecten. Rente en dividend op de spaargelden in de groene fondsen is voor particulieren vrij van inkomstenbelasting.

Twee jaar geleden heeft het kabinet ook fiscale stimuleringsmaatregelen genomen om de financieringskloof voor startende ondernemers te dichten. In het kader van deze zogeheten Tante Agaath-regeling hebben particuliere spaarders en beleggers inmiddels meer dan 1,4 miljard gulden op tafel gelegd. Particuliere financiers hebben in 1996 en 1997 bij elkaar rechtstreeks 300 miljoen gulden verstrekt aan starters. Zij hebben tevens voor 1,1 miljard aan spaargeld ingelegd bij aparte beleggingsfondsen voor Agaath-leningen bij Rabobank (750 miljoen) en ABN Amro (250 miljoen), zo blijkt uit gegevens van deze financiele instellingen.De afgelopen weken is ook ING, een van de grootste partijen op de particuliere spaar- en beleggingsmarkt, met een eigen variant op een Tante Agaath-beleggingsfonds op de markt gekomen.Hoe groot het succes van de Tante Agaath-leningen exact is kan het ministerie van Financien niet aangeven, doordat alleen cijfers over de leningen van particuliere financiers aan startende ondernemers beschikbaar zijn. Officiele gegevens over de bedragen die de banken in zogeheten Tante Agaath-beleggingsfondsen hebben verzameld ontbreken. Op verzoek van de Algemene Rekenkamer is het ministerie die nu aan het vergaren.