NAP

De cartoon `Wanneer gaan we het NAP naar beneden bijstellen' (NRC Handelsblad, 7 oktober), is actueel. De Meetkundige Dienst van RWS (Delft) is bezig met de vijfde nauwkeurigheidswaterpassing van heel Nederland. Het zou kunnen dat er een herdefinitie van het NAP zal plaatsvinden in 1999.

    • Joop Gravesteijn