Ministers verdeeld over EU-bijdragen; Zalm: `Een grote chaos'

De ministers van Financien van de Europese Unie zijn het geheel oneens over een andere verdeling van de financiele lasten tussen de lidstaten. Toen de kwestie gisteren in Luxemburg aan de orde kwam, ontstond volgens minister Zalm “een grote chaos'.

Nederland wil net als Duitsland, Zweden en Oostenrijk minder aan de EU betalen, omdat het vindt dat het een onevenredig groot aandeel van de begroting voor zijn rekening neemt. De Europese Commissie heeft vorige week in een rapport erkend dat de vier landen onevenredig veel bijdragen, maar vindt een wijziging van het systeem van financiering van de EU niet urgent.

Minister Zalm heeft gisteren het Nederlandse standpunt herhaald dat er volgend jaar geen overeenstemming zal komen over de meerjarenbegroting van de EU als aan de Nederlandse eis niet tegemoetgekomen wordt. Zalm zei dat dit dreigen met een veto niet meer betekent dan het innemen van een uitgangspositie voor onderhandelingen. Brusselse diplomaten zijn steeds pessimistischer over de mogelijkheid dat de onderhandelingen over de EU-begroting voor de jaren 2000 tot 2006 volgens plan volgend jaar maart afgesloten kunnen worden. “We zijn niet in een hurry', zei Zalm gisteren op ontspannen toon.

Over de lastenverdeling binnen de EU verkondigden de ministers van Financien gisteren bijna net zoveel meningen als er lidstaten zijn. Veel ministers (ook Zalm) willen dat er een einde komt aan de speciale behandeling van Groot-Brittannie, dat in 1984 een tegemoetkoming in de EU-bijdrage wist te bedingen. De Britse minister Brown wilde daarvan echter niet weten. De Deense minister Jelved wilde niet praten over de mogelijkheid dat de bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting afhankelijk zou worden van het bruto binnenlands product van de lidstaten. Zo'n systeem, waar veel lidstaten niet onsympathiek tegenover staan, zou ertoe leiden dat Denemarken meer zou moeten gaan betalen.

De Luxemburgse premier Juncker, die tevens minister van Financien is, ging fel tekeer tegen de door de Europese Commissie (onder leiding van de Luxemburger Santer) gepresenteerde financiele positie van de kleinste lidstaat van de EU.

De aanwezigheid van veel Europese instellingen in Luxemburg zou dit land helemaal niet zoveel financiele voordelen bezorgen als de Commissie heeft berekend. Juncker kreeg het daardoor aan de stok met Zalm. Als de Europese instellingen geen waarde voor Luxemburg hebben, als ze wellicht zelfs een last zijn, dan zijn ze in Nederland van harte welkom, betoogde Zalm.

Veel ministers willen dat bij de begroting van de EU tot 2006 de uitgaven (met uitzondering van de kosten voor de uitbreiding van de EU met Oost-Europese lidstaten) niet boven de huidige reele uitgaven van 85 miljard ecu uitkomen. Met dat uitgangspunt verwerpen ze de plannen van de Europese Commissie, die de mogelijkheid wil hebben van een begroting van maximaal 1,27 procent van het bruto binnenlands product.

Een van de oplossingen die de Commissie heeft voorgesteld voor wijziging van de lastenverdeling is een gedeeltelijke financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door de EU-lidstaten. Minister Zalm zei hier sympathiek tegenover te staan. Maar de Franse minister Strauss-Kahn en zijn Spaanse collega Rato vonden dit onaanvaardbaar.

    • Ben van der Velden