Lonen stijgen met 3,2 procent

De CAO-lonen stijgen dit jaar met gemiddeld 3,2 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. Het bureau baseert zijn schattingen op reeds vastgestelde collectieve arbeidsvoorwaarden en een raming van nog af te sluiten CAO`s.

De verschillen in beloning tussen particulier bedrijfsleven, overheid en de gepremieerde en gesubsidieerde sector zijn dit jaar minder groot dan in de afgelopen jaren. Nadat in 1994 de kleinste loonstijging in de jaren negentig werd afgesproken, nam in de drie daaropvolgende jaren de groei van de CAO-lonen per uur steeds toe. Vorig jaar bedroeg de toename van de uurlonen gemiddeld 3,3 procent. Een deel van de stijging schrijft het CBS toe aan de invoering van de 36-urige werkweek in een aantal grote CAO's van de overheid en de gepremieerde en gesubsidieerde sector (bijvoorbeeld de zorg). Daardoor zijn de resultaten over 1997 niet helemaal vergelijkbaar met die over andere jaren. Als 1997 buiten beschouwing wordt gelaten, is in de periode vanaf 1994 tot en met dit jaar sprake van een aanhoudende stijging van de uurlonen. Bij de overheid en de gepremieerde en gesubsidieerde sector is de stijging van de CAO-lonen dit jaar kleiner dan vorig jaar. Toen nam het uurloon van werknemers in beide sectoren gemiddeld toe met respectievelijk 4,5 en 4,9 procent. Dit jaar moeten de werknemers genoegen nemen met 3,3 en 3,7 procent meer loon per uur.

Anders ligt het voor de werknemers in het bedrijfsleven. Vorig jaar kregen zij gemiddeld 2,7 procent meer loon per uur. Dit jaar kunnen zij rekenen op een verhoging van gemiddeld 3,2 procent. Met name de lonen in de handel, bij financiele instellingen en in de zakelijke dienstverlening groeiden fors in 1998.Waar het CBS de loonstijging in de overheidssector voor een groot deel toeschrijft aan arbeidsduurverkorting, constateert het dat in de particuliere sector zowel in 1997 als in 1998 nauwelijks sprake is van arbeidsduurverkorting.Een zegsman van Sociale Zaken in Den Haag wijst er op dat zijn ministerie tijdens het voorjaarsoverleg heeft aangedrongen op een `voortdurend verantwoorde loonontwikkeling' zonder daarbij harde cijfers te noemen. “De nu door het CBS gepubliceerde cijfers vallen gelukkig binnen die ontwikkeling', aldus de woordvoerder.