Landbouw

Naar aanleiding van het artikel over het ministerie van Landbouw (NRC Handelsblad, 6 oktober) wil ik enige kanttekeningen plaatsen.

Het huidige gebouw van het ministerie van Landbouw aan de Bezuidenhoutseweg 73 te 's Gravenhage is destijds als ministerie met de daarbij behorende representatieve ruimten ontworpen door de voormalige rijksbouwmeester ir. G. Friedhoff en is gereedgekomen in 1962. Ik herinner mij dat ik toen als jonge medewerker van mijn bureau enige opmerkingen maakte over de beperkte breedte van de bespanning van wandpanelen in de ministerkamer. Mij werd toen uitgelegd dat deze bespanning was geweven van paardenhaar en derhalve in breedte beperkt tot de lengte van een paardenstaart. Deze keuze was door de architect gemaakt omdat andere materialen in een rokerige omgeving de rooklucht te veel aantrekken. Blijkbaar wordt thans door en bij de bewindslieden aanmerkelijk minder gerookt, want de bij het artikel geplaatste recente foto laat een andere wandafwerking zien.

    • van Heerde Bv
    • Ingenieursbureau Friedhoff
    • Ir. J. Brouwers