Kritiek van OVSE op Azerbajdzjan

De presidentsverkiezingen in Azerbajdzjan hebben niet voldaan aan internationale criteria. Dat hebben de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gisteren laten weten.

De Raad van Europa en de OVSE concludeerden gisteren dat de nieuwe kieswet, die afgelopen zomer in Azerbajdzjan van kracht is geworden, er veel beter uitzag dan de oude, maar dat bij de aanloop tot de verkiezingen en op de verkiezingsdag zelf zondag sprake is geweest van ernstige schendingen van deze wet. De twee organisaties maakten melding van “zeer ernstige tekortkomingen'. De staatsmedia hebben de diverse kandidaten geen gelijke toegang gegeven en de staatsautoriteiten hebben alles gedaan om de belangrijkste kandidaat, president Heydar Aliyev, te helpen.

Aliyev zelf vierde gisteren feest: hoewel de officiele uitslagen van de verkiezingen nog niet vaststaan, ging zijn campagnestaf ervan uit dat hij 75 procent van de stemmen had gekregen en dat hij aldus reeds in de eerste ronde was herkozen - daarvoor had hij tweederde van de stemmen nodig. Aliyev verklaarde zich gisteren `tevreden' met de uitslag: “Dit is de eerste keer dat in Azerbajdzjan presidentsverkiezingen op democratisch niveau zijn gehouden. De hele wereld kan nu zien dat Azerbajdzjan zich op de weg van de democratische ontwikkeling bevindt', aldus de president.

De conclusies van de Raad van Europa en de OVSE sloten aan bij die van Aliyevs vijf tegenstanders bij de verkiezingen. Zijn belangrijkste rivaal, Etibar Mamedov, zei dat kiezers in sommige delen van het land zijn bedreigd, dat waarnemers van de oppositie uit stemkantoren zijn gegooid, dat stembussen zijn volgestopt met stembiljetten voor Aliyev en dat de uitslag van de verkiezingen er nog niet is omdat “kiescommissies nog bezig zijn met de uitslagen te knoeien'.

De campagneleiding van Aliyev heeft woedend gereageerd op de conclusies van de Raad van Europa en de OVSE.

Mubariz Gurbanli, een van de leden van Aliyevs staf, zei dat “de OVSE volstrekt onverwachts een heel partijdige verklaring heeft afgelegd'. “De OVSE heeft heel algemeen gesproken, maar wij verwachten concrete feiten', aldus Gurbanli. Hij beschuldigde de waarnemers van de Raad van Europa en de OVSE ervan te zijn gezwicht voor “de Armeense lobby'. (Reuters, AP, AFP)