Kinderboeken

In NRC Handelsblad van 5 oktober werd gemeld dat staatssecretaris Van der Ploeg (OCW) aan zo'n 500 achterstandsscholen in de vier grote steden de 10 bekroonde kinderboeken zal geven. Enige steekhoudende argumentatie ontbreekt, zoals: zijn elders in het land dan geen achterstandsscholen en waarom krijgen zij die boeken niet? Zijn de achterstanden soms het grootst in de vier grote steden.

Nee, uit onderwijskundig onderzoek blijkt dat er gebieden zijn waar de achterstanden minstens zo groot zijn. Zijn er in verhouding soms de meeste leerlingen met achterstanden? Evenmin. Waarom dan dit cadeautje? Reeds George Orwell verklaarde in Animal farm: All animals are equal, but some animals are more equal than others.

    • Drs. E.J. Boerma