Jorritsma wil besluit kunnen terugdraaien

Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil dat grote infrastructurele projecten kunnen worden heroverwogen nadat de vaak lange besluitvorming is afgerond. In een vraaggesprek met deze krant pleit de minister vandaag voor een `opportuniteitstoets' voordat tot daadwerkelijke uitvoering van een project wordt overgegaan. De besluitvorming duurt soms zo lang dat op het moment van uitvoering gewijzigde omstandigheden een ander licht op een project kunnen werpen.

Jorritsma doet haar uitspraak op een moment dat opnieuw discussie is ontstaan over het nut van de Betuwelijn, de ruim negen miljard gulden kostende spoorlijn die tussen Rotterdam en Duitsland wordt aangelegd. Over de Betuwelijn wil Jorritsma niets zeggen, omdat dit onder de bevoegdheid van de minister van Verkeer en Waterstaat valt.

“Wel denk ik dat het mede aan de trage procedure te wijten is dat dit soort discussies maar blijven opkomen. Waar we daarom wel aan kunnen denken is dit: als we zo lang bezig zijn met de voorbereiding, moeten we tegen de tijd dat we toe zijn aan de uitvoering dan niet een opportuniteitstoets of zoiets houden? Ik vind dat je nooit moet zeggen: we hebben iets tien jaar geleden besloten en dus gaan we er vandaag mee door', aldus Jorritsma.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren bij een bezoek aan Groningen gezegd er van uit te gaan dat de noordoostelijke tak van de Betuwelijn wel degelijk zal worden aangelegd. “Ik denk dat de noordoostelijke tak er komt', aldus de minister. Ze weersprak daarmee berichten dat de aftakking van de Betuwelijn van Elst via Oldenzaal naar Duitsland door het kabinet zou zijn geschrapt. Netelenbos gaf echter geen tijdslimiet aan voor het project.

Voorts kondigde de minister aan binnenkort een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer te sturen over de aanleg van de hele Betuwelijn, waarin ze alle feiten nog eens op een rijtje zou zetten.

Acht hoogleraren hebben gisteren gepleit voor heroverweging van de aanleg van de Betuweroute.