Ingrijpende sanering moet Delft Instruments uit dal halen

Een ingrijpende sanering moet rendement en winst herstellen bij Delft Instruments, dat ooit zijn geld voornamelijk verdiende in de militaire industrie. Tegenwoordig leunt het bedrijf op heel andere activiteiten.

Op Teletekst werd Delft Instruments, producent van hoogwaardige apparaten voor Defensie en de medische en industriele markt, gisteren weer nadrukkelijk geafficheerd als `het bedrijf van de nachtkijkers'. Bestuursvoorzitter Bert de Groot haalt er een beetje vermoeid de schouders over op. “Daar stond het weer, alsof we niets anders maken bij Delft Instruments'. Niettemin onderstreepte het bericht nog eens nadrukkelijk de faux pas van Delft Instruments, dat tijdens de Golfoorlog begin jaren negentig nachtkijkers leverde aan Irak. Hetgeen het bedrijf een jarenlange boycot opleverde van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het bezorgde Delft Instruments een negatief imago dat het bedrijf tot op de dag van vandaag achtervolgt.

Slechts mondjesmaat zijn andere zaken tot de buitenwereld doorgedrongen. Zoals het feit dat Delft Instruments na de val van de Muur een transformatie heeft ondergaan van een in hoofdzaak op de defensie-industrie gerichte leverancier tot een bedrijf dat zich nu vooral richt op de medische sector. Daarin is Delft Instruments actief op gebieden als medische diagnostiek, radiotherapie, fysiotherapie en rontgendiffractometrie. De activiteiten voor Defensie - eens de poot waarmee het bedrijf groot is geworden - worden in de toekomst ook voor de Nederlandse markt gecoordineerd vanuit Belgie, waar de bezuinigingswoede op militair materieel nog niet zo hard heeft toegeslagen als in Nederland.

Jarenlang vormden de inkomsten uit de defensie-industrie de kurk waarop het bedrijf dreef. Daardoor hoefde bij de andere onderdelen van Delft Instruments, ontstaan in 1989 uit een fusie tussen Oldelft en Enraf Nonius, niet al te veel op de kleintjes te worden gelet. Daardoor is ook de wildgroei onstaan van een aantal kleine niet al te best renderende bedrijven binnen Delft Instruments, die onder de paraplu van de defensiepoot mooi weer konden blijven spelen, legt bestuurder Eric van 't Hooft uit.

“Er werden weliswaar kwalitatief de prachtigste producten gemaakt, maar het verkocht niet altijd', vult bestuursvoorzitter De Groot subtiel aan.

Volgens eigen zeggen “schrok hij zich rot' van de halfjaarcijfers (een negatief bedrijfsresultaat van een ton) toen bleek dat een kwart van de activiteiten bij Delft Instruments niet renderend bleek. Daarom kondigde hij gisteren een ingrijpend herstructureringsplan aan voor de onderneming, die ook gespecialiseerd is in meetapparatuur voor tankopslag.

Delft Instruments gaat 140 van de 1.200 banen schrappen, waarvan 20 buiten Nederland. Gedwongen ontslagen zijn daarbij onvermijdelijk, hoewel de bonden daarvan niets willen weten. De bonden pleiten voor een onderzoek binnen de bedrijfsonderdelen (Oldelft, ODLeeuwarden, Electro Optics, Nonius en het hoofdkantoor in Delft) waar banen moeten verdwijnen.

De kosten van de reorganisatie worden geschat op 50 a 60 miljoen waarvoor de onderneming een voorziening heeft getroffen. Maar is de reorganisatie achter de rug - waarbij verdere desinvesteringen niet zijn uitgesloten - dan komt het grote doel in zicht van De Groot: een rendement op het geinvesteerde vermogen van 7 procent in 2001 en een verwachte stijging van de beurskoers en daardoor tevreden aandeelhouders.

De Groot, die vier maanden geleden een baan bij Getronics verruilde voor Delft Instruments, ziet zich “niet als een crisismanager', maar zegt noodzakelijke maatregelen niet te schuwen. Ook worden de activiteiten gestroomlijnd. Van 't Hooft ziet van de huidige zeven business units er op den duur nog maar drie grote overblijven: medisch-, industrieel en informatietechnologie voor systeemintegratie. Vooral bij ziekenhuizen - waarvoor Nucletron is gespecialiseerd in apparatuur voor kankerbehandeling - ziet Van 't Hooft nog mooie groeikansen voor Delft Instruments.