Huilbaby's 1

1 Onlangs (2 en 3 oktober) stonden in NRC Handelsblad twee artikelen over huilbaby's. Kinderarts P. Zwart uit Zwolle concludeerde dat het vaak kinderen betreft die na een moeilijke bevalling ter wereld zijn gekomen. Na zo'n zware bevalling zou de `draagkracht' van de moeder kleiner zijn. Orthopedagoog E. Vos-Thiels gaat er van uit dat huilbaby's in het algemeen gezonde kinderen zijn, die niet adequaat reageren op de signalen van de moeder. Waaraan hier voorbijgegaan wordt, is wat het `trauma' van de bevalling voor het kind betekent. Als de moeder na uren hard werken het niet zelf blijkt te kunnen klaren en de arts de beschikking heeft over een vacuumpomp of tang om daarmee het kind `eruit te trekken', krijgt het nekje van de nog ongeborene eerst dus veel druk te verduren en vervolgens de nodige trekkrachten. Dit is een manier waarop er in de nekwervelkolom van een kind iets fout kan gaan. Een val op jonge leeftijd is een andere. KISS staat voor: Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Storungen. Een kreet die in Duitsland al vele jaren opgang doet. De gedachte is dat tijdens een `abnormale' bevalling de nekwervelkolom van een baby met dusdanige krachten geconfronteerd wordt dat er kleine standsveranderingen plaatsvinden in het gebied van de hoge nekwervelkolom, d.w.z. net onder de schedel. De eerste nekwervel, de atlas, of tweede nekwervel, de axis blijkt dan een afwijkende stand te hebben. Op goede rontgenfoto's is deze afwijkende stand ook waarneembaar. In de bovengenoemde artikelen staat dat na ongeveer 4 maanden het huilen overgaat. De gedachte van het KISS-syndroom is dat het hierbij om een schijnbaar herstel gaat. Het kind gaat vanuit voornamelijk liggende houding over tot zittende houding en vanuit die verticalisering vindt het compensaties voor de bestaande problemen. Het probleem van de verkeerde stand van een wervel is echter niet opgeheven. Deze kinderen blijken op latere leeftijd vaak problemen met de motoriek te hebben. Ze zijn motorisch onhandig, vallen vaak klagen over hoofdpijn en blijven achter t.o.v. hun leeftijdsgenootjes.

    • W. Baayen