`Hoogste inkomens zwaarder aanpakken'

De hoogste inkomens moeten aanzienlijk zwaarder dan gemiddeld door de fiscus worden aangeslagen om de materiele armoede te kunnen bestrijden en te zorgen voor een behoorlijk uitkeringsniveau. Dat stelt een PvdA-commissie onder leiding van de Tilburgse hoogleraar W.J.Witteveen in een proeve voor een nieuw beginselprogramma. Volgens deze commissie is de noodzaak van inkomensherverdeling wel verminderd maar allerminst verdwenen. Het rapport van de commissie `De rode draden van de sociaal-democratie' is vandaag gepresenteerd. Of de PvdA werkelijk een nieuw beginselprogramma maakt, zoals de commissie adviseert, blijkt in februari. Dan neemt het partijcongres daar een beslissing over.

De aanzet voor een nieuw beginselprogramma is in diverse opzichten wat gematigder dan het huidige van 1977. Daarin werd nog gepleit voor nationalisatie van bedrijven en een grote rol van de overheid.

In de proeve staat dat de groeifase van de verzorgingsstaat is afgesloten; de fase van het creatieve beheer is aangebroken. “Uitbreiding van de collectieve sector kan niet meer, zoals vroeger, automatisch met maatschappelijke vooruitgang gelijkgesteld worden; het omgekeerde, namelijk privatisering en deregulering van de collectieve sector, overigens ook niet.'

De discussie over een nieuw programma is al enige tijd gaande. Partijleider Kok riep enkele jaren geleden op tot het afschudden van de ideologische veren. (ANP)