Grieks-Turkse top levert niets op

De Turkse en Griekse premiers, Mesut Yilmaz en Kostos Simitis, zijn er gisteren niet in geslaagd de spanningen tussen beide landen te verminderen.

Ze ontmoetten elkaar in Antalya, aan de Turkse zuidkust, gedurende de top van Oost-Europese landen. Yilmaz herhaalde zijn oproep aan Griekenland tot “een dialoog zonder voorwaarden vooraf' om de problemen tussen de buurlanden te bespreken. Simitis hield vast aan de eis van Athene dat de geschillen worden voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Turkije wenst hierop pas in te gaan als alle andere middelen om tot een vergelijk te komen zijn uitgeput. De buurlanden maken beide aanspraak op rechten in de Egeische Zee, en ze zijn het oneens over de manier waarop het opgedeelde eiland Cyprus weer kan worden verenigd.