Fontys hogeschool kampt met ernstig financieel tekort

De Fontys hogescholen, de grootste HBO-instelling van Nederland, kampen met ernstige financiele problemen. Door schoolgebouwen efficienter te benutten, een betere organisatiestructuur door te voeren en het personeel effectiever in te zetten, wil het bestuur in vier jaar tot veertig miljoen gulden bezuinigen. Zonder dit reddingsplan, `operatie Winterlied' genoemd, zou het begrotingstekort in 2002 tussen twintig en veertig miljoen bedragen.

De belangrijkste oorzaak van het tekort is “een al maar doorrollende bezuinigingswals', zegt bestuursvoorzitter N. Verbraak. Tegenover de steeds lagere vergoeding voor de HBO-studenten staat een toenemend aantal studenten. Sinds 1991, toen het budget voor het HBO werd gefixeerd is het aantal HBO-studenten met twintig procent toegenomen tot zo'n 280.000. Daarnaast speelt verlies van marktaandeel, boventalligheid van personeel en een lage bezettingsgraad van de gebouwen de instelling parten. De Fontys hogescholen staan met hun financiele problemen niet alleen, zegt F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad. “Voor alle HBO-instellingen worden de marges steeds kleiner. Al hebben bepaalde opleidingen zoals het kunstonderwijs en sommige technische opleidingen het zwaarder dan anderen. Op zich is het goed dat hogescholen als Fontys de tering naar de nering zetten, maar de overheid zou de problemen zo langzamerhand onder ogen moeten zien en maatregelen moeten treffen.'..TE: In juli dit jaar dreigden de HBO-instellingen een studentenstop in te stellen, als het nieuwe kabinet niet met meer geld over de brug zou komen. “We staan met onze rug tegen de muur', zegt Verbraak. “We willen absoluut niet op de kwaliteit beknibbelen. Aan de andere kant staat een instroombeperking haaks op de maatschappelijke ontwikkelingen. De arbeidsmarkt schreeuwt om hoger opgeleiden en die vraag zal alleen nog maar toenemen. Vooral de HBO'ers zijn bij werkgevers geliefd. Dat maakt het voor ons heel moeilijk om wachtlijsten in te stellen.'De Fontys hogescholen ontstonden twee jaar geleden uit een fusie van vijf hogescholen. Er zijn vestigingen in de Randstad, Limburg en Brabant. De instelling heeft 33.000 studenten en 3.400 man personeel. Fontys biedt alle HBO-opleidingen, behalve agrarisch en maritiem onderwijs.