FNV-bestuur Groningen stapt op

Het FNV-bestuur van de afdeling Groningen/Haren is opgestapt uit onvrede met het beleid van de landelijke FNV. Het afdelingsbestuur is ontevreden over het plan om de afdelingen op termijn op te doeken. Volgens de bestuursleden zal het vakbondswerk op lokaal niveau daardoor niet meer uit de verf komen.

Het afdelingsbestuur vindt dat het vakbondswerk op lokaal niveau nu al te wensen overlaat. De FNV zou te weinig betrokken zijn geweest bij de recente discussie over het plan-Langman, de miljardeninjectie in werkgelegenheid en infrastructuur in het noorden. Verder is het volgens het bestuur juist aan de Groningse afdeling te danken dat de discussie over de werkgelegenheid bij KPN werd aangezwengeld. “Voor het district was de werkgelegenheid kennelijk niet belangrijk genoeg', schrijft het afdelingsbestuur. De FNV wil de taken van de afdelingsbesturen laten overnemen door de districtsbesturen. Verder moeten er werkgroepen komen die op een zestal beleidsterreinen aan de slag gaan. Volgens het afdelingsbestuur is de huidige districtsorganisatie onvoldoende in staat om alle taken op zich te nemen. ..TE: Districtsbestuurder T. Laffeber betreurt het besluit van het afdelingsbestuur om af te treden. “De discussie over de nieuwe structuur vindt eind deze maand plaats. Daar zijn ze nu niet meer bij betrokken.' (ANP)