Biobak

In het artikel Stinkende biobak ongezond en omstreden (in de krant van dinsdag 6 oktober, pagina 3) wordt J. Vroonhof van het Centrum voor Energiebesparing als volgt geciteerd: “Een ton gift-afval composteren kost rond de zestig gulden, een ton gewoon afval verbranden rond de honderd gulden.”

De bedragen moeten zijn: een ton gift-afval composteren kost rond de 100 gulden, een ton gewoon afval verbranden rond de 160 gulden. Het reinigen van een biobak door de gebroeders Schat in Groningen kost 7,50 gulden per keer, niet 75 gulden.