Armoede neemt toe in wereldsteden

In het jaar 2025 zal meer dan tweederde van de wereldbevolking in de stad wonen. Hiermee concentreert ook de armoede zich in de - voornamelijk grote - steden. Dat zegt het UNDP, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, deze week.

Het UNDP constateert dat met de doorgaande trek van het platteland naar de stad de armoede steeds meer toeneemt in de steden. Nu leeft ongeveer de helft van alle armen, wereldwijd gezien, in de stad, terwijl dat in 1950 nog eenderde was. Volgens de ontwikkelingsorganisatie van de VN zal dit percentage, als de huidige tendensen doorzetten, nog verder oplopen.

Twee jaar geleden is in verband daarmee het Wereldverbond van Steden tegen Armoede (WACAP) opgericht. Het WACAP houdt deze week in het Franse Lyon voor de eerste keer een algemene bijeenkomst om te praten over de toenemende armoede in de steden en wat daar in internationaal verband aan gedaan kan worden.

Latijns Amerika spant op dit moment de kroon; daar woont negentig procent van de armen in een stad. Voor Afrika en Azie bedragen deze percentages respectievelijk 40 en 45 procent. Elke dag trekken in de ontwikkelingslanden 140.000 mensen weg van het platteland. Als voorbeelden van zorgwekkende, almaar uitdijende, metropolen noemt het UNDP Calcutta en Guatamala City; respectievelijk 60 en 64 procent van de bevolking van deze miljoenensteden leeft in armoede.

Een ander verschijnsel dat gelijk op lijkt te gaan met de urbanisatie is de vorming van illegale (krotten-)wijken. In Caracas (Venezuela) bijvoorbeeld is meer dan de helft van de stad illegaal bebouwd. De groei van de informele economie is een andere belangrijke ontwikkeling. In Sao Paulo, een van de grootste steden ter wereld, overleeft 43 procent van de mensen door in de informele economie te werken.