Website

Op de website van de Eerste Kamer kunnen nu ook de integrale teksten van de door de Senaat gedrukte parlementaire stukken worden geraadpleegd. De verslagen, memories van antwoord, brieven en voorstellen van wet die de Eerste Kamer behandelt, zijn online opvraagbaar nadat ze op papier zijn verschenen. De teksten zijn te bekijken, te doorzoeken en af te drukken met behulp van het gratis programma Acrobat-reader. (www.eerstekamer.nl)