SPD en Groenen eens over herzien belastingstelsel

BONN, 12 OKT. De onderhandelaars van SPD en Groenen hebben een akkoord bereikt over hervorming van de belastingen. De tarieven voor de inkomstenbelasting worden geleidelijk verlaagd; de energielasten worden verhoogd, autorijden wordt duurder. Aftrekposten, vooral voor bedrijven, worden geschrapt.

De kinderbijslag zal volgend jaar met 30 mark stijgen tot 250 mark per kind; in 2002 tot 260 mark. De belastingplannen betekenen voor een gezin met twee kinderen een voordeel van 2.700 mark op jaarbasis, zei SPD-partijvoorzitter Oskar Lafontaine gisteravond in Bonn. Jürgen Trittin, voorzitter van de Groenen, sprak van een “grote belastinghervorming”; de plannen zijn evenwel minder vergaand dan die van de regering-Kohl.

De afspraken worden in drie fasen uitgevoerd. De inkomstenbelasting voor particulieren gaat getrapt omlaag. Binnen drie jaar moet het laagste tarief worden verminderd van 25,9 naar 19,9 procent. Het toptarief daalt van 53 naar 48,5 procent. De belastingtarieven voor het bedrijfsleven worden gereduceerd van 47 procent naar 35 procent.

Daar staat tegenover dat ondernemingen zeker zeventien aftrekposten kwijtraken. Zo komen tijdelijke belastingvrijstellingen bij geleden verliezen op de tocht te staan. De royale aftrekposten voor gebouwen in saneringsgebieden worden geschrapt. Ook wil men tussentijdse aanpassingen van de balans verbieden, waardoor ondernemingen kunnen schuiven met winst- en verliesposten.

De belastingverlichting bedraagt in totaal 54 miljard mark. Door het schrappen van aftrekposten hoopt de toekomstige coalitie 40 miljard te financieren. Met een stijging van de benzineprijs van 6 pfennig per liter en een sterke verhoging van de gas- en olieprijzen zullen de bijdragen aan de sociale verzekeringen worden verlaagd.

SPD en Groenen willen dat in vier jaar de sociale lasten (pensioen, werkloosheid) met 2,5 procent dalen tot onder de 40 procent. Over de stijging van de energieprijzen bestaat nog grote onenigheid.

Werkgeversvoorzitter Hans-Olaf Henkel bekritiseerde de voorstellen. Hij sprak van een “massale, extra belasting” van ondernemingen. De Kamers van Koophandel menen, dat de plannen tot “onverantwoordelijke” problemen leiden bij het stelsel van sociale verzekeringen. In plaats van te bezuinigen, wordt het dure en inefficiënte systeem verder gesubsidieerd met de ecobelasting, aldus de Kamers van Koophandel.