Plan Netelenbos lekt uit; Politieke onrust over Betuwelijn

DEN HAAG, 12 OKT. In de Tweede Kamer is onrust ontstaan over berichten dat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) van plan is de aanleg van de noord-oostelijke tak van de Betuwelijn uit te stellen of te schrappen.

Volgens CDA, VVD en GroenLinks heeft het weinig zin de Betuwelijn zélf aan te leggen zonder zo'n noord-oostelijke verbinding via Oldenzaal naar Duitsland.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt echter dat er nog geen besluit is gevallen over de toekomst van de noord-oostelijke tak. Zoals eerder met de Kamer afgesproken, zal dit jaar eerst een studie moeten worden afgerond over de verschillende mogelijkheden voor dit deel van de spoorverbinding. Daarna volgt er een inspraakprocedure en zal het kabinet een definitief besluit nemen. Eén van de opties is, zo bevestigt een woordvoerder, de noord-oostelijke tak niet aan te leggen via een nieuw tracé.

Volgens berichten in verschillende media heeft Netelenbos tot uitstel of zelfs schrappen van de noord-oostelijke tak van de Betuwelijn besloten in een concept voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) voor de periode 1999 tot 2003. Dit concept wordt vrijdag naar verwachting in het kabinet besproken, waarbij er nog wijzigingen in kunnen worden aangebracht.

Het probleem voor minister Netelenbos is dat er wensen voor allerlei infrastructurele projecten liggen ter grootte van 45 miljard gulden. Tot en met het jaar 2002, zo hebben de regeringspartijen in het regeerakkoord afgesproken, is er echter slechts 2,7 miljard gulden extra beschikbaar voor dit doel. Tot het jaar 2010 zal er in totaal zo'n 12 miljard gulden extra zijn te verdelen voor de infrastructuur.

Volgens de berichten zou Netelenbos ook de plannen voor een tweede Coentunnel voorlopig van de prioriteitenlijst hebben afgevoerd, evenals de Zuiderzeespoorlijn en verschillende wegenprojecten. Wel zouden er nieuwe fondsen zijn uitgetrokken voor de Noord-Zuidrailverbinding in Amsterdam en de Hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle.

De betrokken Kamerleden onderstrepen dat zij geen inzage hebben gehad in het concept voor het MIT. “Maar zulke berichten over de noord-oostelijke tak van de Betuwelijn komen niet uit de lucht vallen”, aldus G. Leers van het CDA. Hij vreest dat projecten in de regio zullen worden achtergesteld bij die in de Randstad. Zijn collega Feenstra (PvdA) vindt dit echter voorbarig. Hij zegt dat de noord-oostelijke tak ook niet zo maar kan worden geschrapt daarover een verdrag met Duitsland is gesloten.