Opnieuw streep door heffing productschap

ROTTERDAM, 12 OKT. De rechter heeft vorige week opnieuw een ondernemer in het gelijk gesteld die niet meer wil betalen aan collectieve reclame die wordt betaald uit heffingen door een productschap. Gevolg is dat nu ook voor het productschap Tuinbouw een forse financiële aderlating dreigt.

Het gaat om een heffing die dit productschap oplegt om reclame te maken voor zuidvruchten zoals cashewnoten en rozijnen. Een van de groothandelaren in zuidvruchten die deze reclame financieren, Stolp International in Bunschoten, heeft zich met succes tegen de heffing verzet, blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van vorige week donderdag. Volgens deze rechter is de heffing in strijd met het Europees Verdrag.

Het is de tweede keer in een halfjaar dat de rechter oordeelt dat een heffing van een schap voor collectieve reclame strijdig is met het Europees recht. Eerder dit jaar gebeurde dat nadat Pearle zich verzette tegen een heffing van het bedrijfschap Ambachten voor collectieve reclame voor de opticiënsbranche.

Volgens deskundigen en betrokkenen legt deze uitspraak een bom onder het 'maatschappelijk middenveld' van ondernemend Nederland, dat bestaat uit 36 schappen die samen voor 650 miljoen gulden aan heffingen aan ondernemers opleggen. De Tweede Kamer debatteert volgende maand over deze zaak.

Net als Pearle is ook Stolp International van plan tot nu toe betaalde heffingen terug te vorderen van het productschap. Directeur L. Beukers van Stolp wijst erop dat zijn bezwaren tegen de heffing - hij had geen behoefte aan collectieve reclame maar moest toch meebetalen - jarenlang werden weggewuifd door het schap. “Het toppunt van arrogantie”, aldus Beukers.

De ondernemer is van plan de heffingen die hij de laatste drie jaar voor de reclame heeft betaald terug te vorderen. Jaarlijks ging het daarbij om “enkele tonnen”, zegt hij. Als het schap deze terugbetaling weigert, gaat hij door met procederen, zegt Beukers.

Het productschap Tuinbouw laat weten dat men de heffing als gevolg van de gerechtelijke uitspraak zal schrappen. Per jaar haalde het schap met deze heffing een miljoen gulden op, aldus een woordvoerder. Hij zei geen uitspraak te kunnen doen over de eventuele terugbetaling van mogelijk ten onrechte betaalde heffingen.

In de zaak van Pearle tegen het bedrijfschap Ambachten draaide het daar uiteindelijk om. Omdat het schap weigert een volgens de rechter ten onrechte opgelegde heffing aan Pearle terug te betalen, procedeerde Pearle door en kwam de Haagse rechtbank tot het oordeel dat een heffing voor collectieve reclame altijd moet worden gemeld in Brussel voor een toets op steunregels.

Omdat dit bij veel heffingen niet is gebeurd, zijn deze vermoedelijk ongeldig.