Ministers oefenen ramp voor eeuwwisseling

DEN HAAG, 12 OKT. Ministers uit Paars II nemen in 1999 deel aan een rampenoefening om de overheid voor te bereiden op de eeuwwisseling. De bewindslieden moeten daarbij ad hoc beslissingen nemen over problemen waarmee ze als gevolg van het millenniumprobleem te maken kunnen krijgen. Te denken valt aan het uitvallen van de energievoorziening, de drinkwatervoorziening of de voedseldistributie, ten gevolge van computers die de overgang van 1999 naar 2000 niet kunnen maken.

Dit bevestigt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken na een artikel in het Financiële Dagblad. Bij de oefening moet worden gedacht aan het type rollenspel dat enkele televisieseizoenen geleden werd gespeeld in het televisieprogramma Crisis. De oefening wordt georganiseerd door het Nationaal Coördinatiecentrum, het onderdeel van Binnenlandse Zaken dat fungeert als zenumcentrum van de rijksoverheid bij calamiteiten. In februari worden eerst de ambtenaren van verschillende departementen aan een nagespeelde 'milenniumramp' onderworpen, later de ministers. Het staat nog niet vast welke ministers meedoen: het scenario van de ramp is nog niet geschreven.

Op diverse departementen worden de komende maanden ook verschillende 'noodwetten' boven tafel gehaald die eind 1999 van nut kunnen zijn. Zo is er de Vorderingswet, die het mogelijk maakt particulier eigendom te vorderen. Bij de watersnood in 1995 is overwogen veewagens te vorderen, maar dat bleek op het laatste moment niet meer nodig.

De oefeningen van 1999 worden waarschijnlijk gehouden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze zijn voor intern gebruik. Dat laatste betekent dat er geen media aanwezig zijn om te registreren hoe de bewindslieden het er vanaf brengen. In het tv-programma Crisis lieten verscheidene politici zich onder druk van een fictieve ramp van een verrassende zijde zien.