'Meer concurrentie in zorg en onderwijs'

DEN HAAG, 12 OKT. De volksgezondheid, het onderwijs en de volkshuisvesting worden onderworpen aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de concurrentie te vergroten en de hoeveelheid regels te verminderen.

Marktwerking en deregulering moeten uiteindelijk in deze sectoren leiden tot lagere prijzen, meer keuze voor de consument en een betere dienstverlening. De ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Korthals (Justitie) hebben de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd over de “nieuwe aanpak” van de door Jorritsma's voorganger Wijers in gang gezette MDW-operatie. MDW staat voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit en is bedoeld om sectoren te bevrijden van monopolies, wildgroei van regels en verouderde wetten. De komende maanden zullen ambtelijke werkgroepen overleg voeren met organisaties van werknemers, consumenten en bedrijfstakken over de mogelijkheden om bepaalde sectoren 'open te breken'. De dominante rol van woningbouwcorporaties in de sociale woningbouw is een voorbeeld van de vele zaken die tegen het licht worden gehouden.

Ook wordt heel voorzichtig gedacht aan een studie naar de wachtlijsten in de AWBZ voor onder meer thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en inrichtingen voor gehandicapten. Die gedachte wordt vooral gekoesterd door het ministerie van Economische Zaken, terwijl het ministerie van Volksgezondheid er niet veel voor voelt. Eerdere experimenten met marktwerking in de thuiszorg liepen stuk, volgens Wijers indertijd door tegenwerking van de gevestigde orde.

Om de economische dynamiek te vergroten wordt ook gekeken of de faillissementswet en de vestigingswetten niet versoepeld kunnen worden. Ook de beperkingen voor weidewinkels en grote winkels in de stad worden mogelijk verruimd. Een commissie onder leiding van oud-Shell-topman De Slechte neemt de administratieve lasten onder de loep.

Eerder zijn bij de MDW-operatie al de winkeltijden verruimd, de makelaars- en notariskartels aangepakt en is de benzinemarkt opengebroken. Pogingen om ook de taxi's te onderwerpen aan concurrentie liepen vast.