Kiosk

DIE ZEIT

Naar verluidt zou bondskanselier Kohl reeds een miljoen D-mark in het vooruitzicht zijn gesteld wanneer hij zijn memoires schrijft. Kohl heeft nog niets toegezegd en kan ook volstaan met de integrale publicatie van zijn notitieboekjes. Daarin, en niet in het kabinet noch in de fractie van CDU/CSU vindt men volgens Die Zeit de weerslag van zestien jaar Helmut Kohl aan de macht.

Gerhard Schröder wil het nieuwe kabinet als politiek zwaartepunt in ere herstellen. Dat zou, bij alles wat verder nog moet gebeuren maar waar nog weinig duidelijkheid over bestaat, al een klein winstpunt zijn. Niet alleen Schröder staat op de drempel van een nieuwe tijd, dat geldt ook voor de 'jonge wilden' in de CDU. Die Zeit schreef al eerder dat die partij een hoge prijs heeft betaald voor zestien jaar Kohl, een constatering die door jonge wilde Peter Müller wordt onderschreven. De CDU was als partij naast de regering nauwelijks nog herkenbaar - nu de regering Kohl door de kiezers hardhandig naar huis is gestuurd, is het woord aan diezelfde partij om de weg terug (naar de macht) te formuleren. Twee weken na de desastreuze verkiezingsuitslag kan nauwelijks een helder antwoord verwacht worden op de vraag hoe de jonge wilden die weg terug denken te realiseren. Dat antwoord zal in de praktijk moeten blijken.