J.Th. S/orensen

J.Th. S/orensen is onlangs uit de directie van de DSM-FSI-Groep te Geleen getreden. Hij is nu directeur personeel en algemene zaken van DSM Resins te Zwolle.