H. van Hamel; H.J. Wissing

H. van Hamel is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Mercurius Groep Wormerveer bv (uitgevers en drukkers). Hij volgt H.J. Wissing op als president-commissaris, Wissing verlaat de raad wegens het bereiken van de reglementair bepaalde leeftijdgrens. Van Hamel is bestuursadviseur en verbonden aan het GITP.