Gesponsord positivisme

Graffiti, morgen, Ned.2, 18.55-19.25u.

De titelsong van de nieuwe jongerenserie Graffiti, die morgenavond begint bij de EO, zegt al meteen waar het op staat. “De wereld ligt aan je voeten, de wereld is van jou,” zingt de zanger van de popgroep Hard Blauw, op tekst en muziek van het hitmakersduo Bolland & Bolland, en dus: “Kop op, vooruit, en sla je er doorheen...”

Positivisme is de grondtoon. In elk van de acht afleveringen, die elk slechts een half uurtje duren, kampen de jeugdige hoofdpersonen met een probleem. In de meeste gevallen heeft dat probleem te maken met een handicap - in de eerste aflevering is het bijvoorbeeld een slechtziend meisje dat moet leren met dat euvel te leven, en in de tweede is het een jongen met een hartafwijking. Aan het slot komt steeds de acceptatie, na een crisis die met bemoedigende woorden wordt bezworen. Zo biecht die jongen uit deel twee zijn handicap pas op nadat hij in de disco van zijn stokje is gegaan. En dan wordt hij aldus getroost door een lief, begripvol meisje: “D'r zijn nog zo veel andere dingen die we samen kunnen doen!”

Graffiti is bedacht, geproduceerd en geregisseerd door de zelfstandige filmer Bob Entrop, die eerder bij de IKON eer inlegde met de film Ik hou van lawaai en de documentaire reeks Tussen eten en afwas. Met zijn idee om jeugdproblemen te dramatiseren in op zichzelf staande afleveringen vond hij aanvankelijk echter nergens gehoor: het was te duur en bood te weinig garantie op succes. Tenslotte bleef de EO over, waar men zich vooral aangesproken voelde door de hoopgevende wending die Entrop zijn verhaaltjes wilde geven. Veel concessies hoefde hij naar zijn zeggen niet te doen, al mocht er vanzelfsprekend niet te realistisch worden gevloekt of gevreeën. En in de titelsong kon niet worden opgeroepen tot 'geloof in jezelf' - als er bij de EO wordt geloofd, is dat uitsluitend in God.

Van de 1,6 miljoen gulden die Graffiti heeft gekost, is circa 300.000 gulden bijgedragen door allerlei fondsen voor gehandicaptenzorg. Entrop ontkent evenwel dat hij de scripts zou hebben aangepast aan de verlangens van deze co-financiers. Hun boodschappen zijn ook de zijne. Niettemin doet de serie af en toe denken aan de opdrachtfilmpjes die zulke instellingen regelmatig laten maken om hun boodschap te verspreiden - zo expliciet wordt hier opgeroepen tot begrip voor en acceptatie van handicaps.

Ook het Rotterdams Fonds voor de Film, dat een kleine subsidie versterkte, is in de serie zichtbaar. Alle afleveringen werden opgenomen in Rotterdam en in de eerste twee vaart zelfs een rondvaartboot voorbij met een gids die Welcome to Rotterdam zegt. Maar gezegd moet worden dat de ruigte van het Rotterdamse stadsgezicht een heel goed tegenwicht vormt voor de zoetsappige strekking van de scripts, evenals de kleurvariaties die Entrop per aflevering aanbrengt. En de titelsong wordt ook in het reguliere popcircuit uitgebracht, inclusief een videoclip voor TMF, die wèl oproept in jezelf te geloven.

    • Henk van Gelder