Donatie van organen en weefsel daalt met 20 pct

LEIDEN, 12 OKT. Het aantal organen en de hoeveelheid weefsel dat beschikbaar komt voor transplantatie is in de eerste acht maanden van dit jaar met ongeveer 20 procent gedaald.

Dat blijkt uit cijfers van Eurotransplant. Volgens de Nederlandse afdeling van de organisatie waren er in de eerste acht maanden van 1997 bijna driehonderd donornieren beschikbaar, tegen 239 nieren dit jaar. Het aantal voor transplantatie uitgenomen harten daalde in dezelfde periode van 37 naar 24 (35 procent), levers van 64 naar 54 (16 procent). Het aantal uitgevoerde transplantaties daalde navenant, bij nieren van 300 tot 243. De wachtlijst hiervoor groeide van 978 tot bijna elfhonderd mensen.

Bij weefseldonatie bedroeg de daling twintig procent voor botweefsels, en 47 procent voor hoornvliezen. Dat laatste houdt volgens directeur B. Haase van de Nederlandse transplantatiestichting echter verband met de verlaging van de leeftijdgrens voor deze donoren tot tachtig jaar. Gecorrigeerd voor dit gegeven is de daling ook hier ongeveer 20 procent.De oorzaak van de daling is volgens Haase moeilijk vast te stellen. Het kan zijn dat het aantal mensen dat een orgaan of weefsel wil afstaan is afgenomen, maar het is ook mogelijk dat ziekenhuizen zich minder inspannen om organen of weefsel uit te nemen.

Onduidelijk is ook in hoeverre de dit jaar ingevoerde 'donorregistratie' van invloed is op de daling. Haase: “We hebben daar veel publiciteit door gekregen. Je zou ook kunnen verwachten dat het aanbod daardoor juist zou stijgen.”