Derde Weg

Op 3 oktober bond Bolkestein de strijd aan met de door het socialisme ingeslagen Derde Weg.

Bolkesteins betoog is logisch, maar niet steeds consequent. Aan de ene kant noemt hij “De Derde Weg een combinatie van bekende, overwegend liberale beleidselementen”, maar anderzijds zijn Labour en de Conservatieven één pot nat. Citaat: “De partij is nu voorstander van een beheersing van de overheidsuitgaven. Wat dat betreft verschilt Labour dus niet met de Conservatieven.” Aangezien de VVD er precies zo over denkt moet men het Labour niet misgunnen een graantje conservatief gedachtengoed mee te pikken. Buiten “ons” klein rechts is iedere partij min of meer pragmatisch of zelfs opportunistisch ingesteld. Enerzijds een kwestie van politiek zelfbehoud, anderzijds door de beweeglijkheid van het politieke krachtenveld in deze tijd.

Waar Bolkestein vierkant achter het globalisatie-denken staat heeft hij in dit opzicht zekere twijfels over de koers van de Derde Weg. Nu zijn opvattingen pro of contra globalisatie één ding, de economische realiteit is een ander. In de huidige wereldeconomie zijn krachten ontketend die moeilijk zijn te omvatten.

Jammer voor Bolkestein, dat hij toch nog dat schoonheidsfoutje bij de Derde Weg aantrof want anders kon hij met recht claimen, dat de westerse wereld grotendeels door liberale politiek geleid wordt, zij het onder een rose-rode vlag.

    • F.J. van der Dussen