Academische toga (1)

1 In zijn bijdrage 'Academische toga, liturgische spatlap' van 5 oktober gaat Frits Groeneveld in op de reductie van het aantal theologische opleidingsplaatsen van reformatorische en neutraal wetenschappelijke signatuur. En passant neemt hij de situatie van de drie rooms-katholieke theologische opleidingen in zijn beschouwingen mee. Wat betreft deze katholieke opleidingen, waaronder de Theologische Faculteit Tilburg, verschaft Groeneveld deels onjuiste en deels onvolledige informatie waardoor er een tendentieus beeld ontstaat.

1. Nadat Groeneveld heeft aangegeven dat de beide Amsterdamse faculteiten als ook die te Leiden en Kampen, althans volgens de plannen, verdwijnen, schrijft hij: “...maar de drie katholieke theologiche opleidingen blijven ondanks hun opvallende teruggang in studententallen, bestaan.” Hiermee wekt hij de indruk dat de katholieke opleidingen de pijnlijke dans van sanering en reductie zouden zijn ontsprongen. Niets is minder waar. Al veel eerder dan onze reformatorische en openbare zusterinstellingen hebben de katholieke theologische opleidingen een sanering met bijbehorende financiële bezuinigingen moeten doormaken om het aantal opleidingsplaatsen aan te passen bij de teruggang in studententallen. Begin jaren negentig al werd het aantal katholieke theologische instellingen teruggebracht van vijf naar drie (de toenmalige KTHA te Amsterdam fuseerde met de KTUU te Utrecht en de UTPte Heerlen werd ondergebracht bij de Universiteit van Nijmegen). Het bekostigingsniveau voor de drie overblijvende instellingen te Utrecht, Nijmegen en Tilburg werd tussen 1992 en 1996 substantieel teruggebracht. Dat dit alles niet zonder de pijn van personele gevolgen is gebleven moge duidelijk zijn.

2. Groeneveld verdeelt de Nederlandse theologische opleidingen blijkbaar in 'eeuwenoude opleidingen zoals die in Leiden en Utrecht', opleidingen die te vinden zijn in 'universiteitssteden als Amsterdam, Groningen en Nijmegen', of 'provincieplaatsen' als Apeldoorn, Kampen en Tilburg. Tilburg heeft met plaatsen als Amsterdam, Groningen, Utrecht en Nijmegen gemeen dat er een universiteit is gevestigd. In Tilburg is dat de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) met faculteiten voor economie, recht, sociale wetenschappen, letteren en wijsbegeerte. De Theologische Faculteit Tilburg is weliswaar een zelfstandige theologische universiteit, maar werkt bij overeenkomst zeer nauw samen met de KUB. Daardoor opereert de Theologische Faculteit Tilburg met haar onderwijs en onderzoek de facto in de brede universitaire setting van de KUB als ware zij de theologische faculteit van deze universiteit.

    • Dir. Theologische Fac. Tilburg
    • Drs. A.Q.M. Oostrom