Zwangere asielzoekster hoeft niet op wachtlijst

Opvangcentra voor asielzoekers puilen uit en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) komt tijd en handen tekort. Staatssecretaris Cohen kwam gisteren met een reeks maatregelen.

DEN HAAG, 10 OKT. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt, valt hoger uit dan geraamd. Ging Justitie eerder dit jaar uit van 33.000 asielzoekers, nu houdt ze rekening met 48.000 mensen. En worden er geen maatregelen genomen, dan vreest verantwoordelijk staatssecretaris Cohen dat dit aantal volgend jaar verder oploopt tot circa 67.000 asielzoekers. Gisteren presenteerde hij een plan dat dat moet voorkomen. Een overzicht van de maatregelen.

Nieuwe asielzoekers worden vanaf maandag op een wachtlijst gezet. Hun aanvraag om asiel wordt niet direct in behandeling genomen. Ze kunnen zelf onderdak zoeken of zij worden ondergebracht in legertenten bij Ermelo, die plaats bieden aan 720 mensen.

Zwangere vrouwen en mensen in acute nood worden wel opgevangen in een centrum. Mensen met documenten krijgen voorrang op de wachtlijst boven mensen die zich zonder reispapieren melden en asiel aanvragen.

De IND wordt uitgebreid met 600 volledige arbeidsplaatsen. De kosten hiervan bedragen 60 tot 70 miljoen gulden. Cohen heeft niet aangegeven waar dit geld vandaan moet komen.

Er komt een vierde aanmeldcentrum, waar asielzoekers binnen 24 uur worden gescheiden in mensen die al of niet kans maken op een verblijfsvergunning. De 'kanslozen' moeten Nederland verlaten. Het is nog onbekend waar dit aanmeldcentrum gevestigd wordt.

Nieuwe asielzoekers die via een Europese lidstaat zijn gereisd, krijgen vanaf maandag geen onderdak. Ze moeten, in afwachting van hun uitzetting naar het Europese land waar ze vandaan komen, voor zichzelf zorgen. Verbleven deze mensen al in een centrum, dan mogen ze daar blijven.

Zoals afgesproken in het regeerakkoord zorgt de overheid niet langer voor onderdak van afgewezen asielzoekers die voor de tweede of derde keer een asielaanvraag indienen.

Bosniërs met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) die uit een veilig gebied komen of voor hun komst naar Nederland in zo'n gebied woonden, zullen worden teruggestuurd.

Nog deze maand komen er nieuwe ambtsberichten over Noord-Irak en Somalië. Mede op basis van deze verslagen beslist Justitie of asielzoekers naar deze landen worden teruggestuurd. De verwachting is dat Noord-Irakezen en Somaliërs volgens de ambtsberichten terugkunnen.

Veel Afghaanse asielzoekers reizen via Pakistan. Justitie gaat nu onderzoeken of Pakistan een veilig land is, waar deze asielzoekers naar toe kunnen worden teruggestuurd.

Over de controle van teruggezonden asielzoekers naar Iran wil Cohen op korte termijn afspraken maken. De staatssecretaris verwacht nog voor het einde van het jaar een ambtsbericht over Centraal-Irak.