VX-FABRIEK

Het artikel over de gebombardeerde farmaceutische fabriek in Khartoum ('VX uit het boekje', W&O, 5 september) heb ik met aandacht gelezen. Wederom blijkt dat de mens in moeilijke tijden inventief is en zoekt naar een oplossing voor zijn probleem.

Dat men echter in Irak choline gebruikt als grondstof voor de aanmaak van VX-gas lijkt mij ver gezocht, zo niet onmogelijk. De normale route voor de bereiding van VX zoals u die in uw artikel beschrijft is op basis van een di-iso-propylamine, een stof behorend tot de groep van de alkylamines. Choline is een trimethyl-ammonium-verbinding en is qua structuur verschillend van de alkylamines. Het is een niet vluchtige, hygroscopische verbinding, te maken als hydroxide of als een zout. Er zijn legio andere alkylamines die qua structuur véél meer lijken op het di-iso-propyl-animo-ethanol respectievelijk ethylchloride welke in uw overzicht staan vermeld. Het ligt dus meer voor de hand dat men een andere stof dan choline heeft gebruikt om een met het (echte) VX verwant product te maken.

    • H.A. Workel Akzo Nobel