Schijn bedriegt

Wat bridge zo leuk maakt, is dat er af en toe wordt geknaagd aan zekerheden. Het onmogelijke blijkt soms toch ineens mogelijk. Juist via het bridgespel wordt het menselijke ras erop gewezen dat de waarheid wel eens anders in elkaar steekt dan hij zich in eerste instantie voordoet. Nederigheid zou ons, simpelen van ziel, daarom passen. Helaas leert de praktijk anders. Na ieder spel weten de kenners doorgaans perfect of een spel erin zit of niet. Toch komen ook zij wel eens voor verrassingen te staan. Neem deze manche bijvoorbeeld uit het onlangs gespeelde eerste Centrale Weekend van de Meesterklasse viertallencompetitie:

Noord gever Noord Allen kw. ♠ B6 ♡ B98 ♦ V874 ♣ 9865 West Oost ♠ V943 ♠ H852 ♡ V10 ♡ AH5 ♦ H105 ♦ AB932 ♣ H432 ♣ V Zuid ♠ A107 ♡ 76432 ♦ 6 ♣ AB107

West speelt 4♠. Noord start klaveren voor het aas van zuid. Een snelle analyse leert dat het contract altijd is gemaakt. Zodra de leider aan slag komt, drijft hij troefaas er uit, trekt met zijn andere schoppenhonneur een tweede rondje troef, incasseert ♡V-H-A (waarop een ruiten verdwijnt uit de hand) en gaat verder in de cross-ruff. De verdediging maakt dan niet meer dan troefaas, troeftien en ♣A. Zuid zou tussentijds zijn singleton ruiten kunnen inspelen, maar zou zijn partner nooit kunnen bereiken voor de aftroever. In de Meesterklasse werd op het spel tien keer 4♠ uitgeboden en negen keer gemaakt. Op de tiende tafel zat Roefi Nurmohamed zuid. Ook hij nam de klaverstart met het aas. De DBC speler vervolgde neutraal met harten, die de leider in de hand nam met de vrouw en troef speelde naar de vrouw. Nurmohamed nam het aas en switchte nu wel naar zijn singleton ruiten: tien, vrouw en aas. Het gevolg was nogal diabolisch, want ineens kreeg de leider een extra optie. Hij speelde schoppen van tafel, waarop zuid bekende met de zeven. De leider maakt het spel door de vrouw te nemen, maar hij legde de negen! Noord nam de boer en gaf zijn partner de aftroever in ruiten: 4♠ -1. Verbijsterd staarde west naar Roefi Nurmohamed. De leider had niet verwacht dat iemand met een singleton deze kaart pas in tweede instantie op tafel zou leggen. Nu dacht de leider zeker te weten dat zuid geen singleton in ruiten had en meende zich te moeten wapenen tegen een 4-1 zitsel troef. Schijn bedriegt.

Dan de finale van een onlangs in het Olympisch Museum in Lausanne gehouden Grand Prix toernooi. Deze match (Brazilië tegen China) eindigde in een gelijkspel. Op zich een unicum in de bridgerij, maar daar berichtte ik u al over. Kijkend naar dit spel is het nauwelijks te begrijpen dat 5♣ kansen heeft:

Oost gever Noord NZ kw. ♠ AB83 ♡ B52 ♦ B1052 ♣ 106 West Oost ♠ 106 ♠ V ♡ AH97 ♡ 1086 ♦ A64 ♦ H973 ♣ H932 ♣ AV874 Zuid ♠ H97542 ♡ V43 ♦ V8 ♣ B5

Met de troeven 3-3 is 4♡ koud in OW. De Chinees Weimin echter, zat in 5♣. In dat contract lijkt aan het verlies van een schoppen, een harten en ruiten niet te ontkomen. De praktijk leerde anders. Zuid, Marcelo Branco, startte tegen 5♣ met schoppen voor het aas van zijn partner. De leider troefde de volgende schoppen, speelde harten naar het aas, klaveren naar het aas en harten naar de heer. Gek genoeg was op dat moment het contract ineens gemaakt! De Chinees incasseerde een tweede hoge troef en vervolgens ♦A en ♦H, waarna hij met harten van slag ging. Zuid nam ♡V en, gestript in drie kleuren, was verplicht schoppen door te spelen. De leider troefde in de hand, terwijl op tafel de derde ruiten verdween. Tien slagen waren er plotseling elf geworden.

Twee notities. Ten eerste kon het contract down als Branco in de eerste of tweede hartenronde ♡V had gedeblokkeerd. Voor een speler van zijn klasse niet zo heel erg gezocht en let ook eens op de gouden touch van Weimin. Voor hetzelfde geld zaten de harten 4-2 en de ruiten 3-3. In dat geval had hij de rode kleuren in omgekeerde volgorde moeten aanspelen.

    • Jan van Cleeff