Rechter beslecht ruzie broers: toch herbegrafenis

HAARLEM, 10 OKT. Drie broers moeten van de rechtbank in Haarlem hun verzet tegen de herbegrafenis van hun moeder opgeven. De broers waren voor de rechter gesleept door een vierde broer.

Deze in Aerdenhout wonende vierde broer was door een familieconflict niet aanwezig bij de begrafenis van zijn moeder, afgelopen voorjaar. Hij kreeg pas na afloop te horen dat zijn moeder was overleden en begraven. Hij ontdekte ook dat zijn moeder niet volgens de wet was begraven - ze ligt als vierde persoon in een graf en de vereiste 65 centimeter aarde boven de kist ontbreekt. Daarom spande broer vier een procedure aan waarin hij een herbegrafenis eiste.

Zijn drie broers wilden hier niet aan meewerken. De grafrust van hun moeder zou erdoor verstoord worden. Ook burgemeester J. Pop van Haarlem wees het verzoek van broer vier af. Vervolgens werd een commissie ingesteld die moest onderzoeken of de burgemeester de vergunning wel had mogen weigeren. Dat mocht, concludeerde de commissie, omdat de drie andere broers geen toestemming gaven voor de herbegrafenis.

Broer vier schakelde daarop de rechter in. Die besliste gisteren dat de drie broers uit oogpunt van “billijkheid en redelijkheid” moeten meewerken aan het verzoek van broer vier. Het vonnis betekent niet dat de moeder ook daadwerkelijk wordt opgegraven en herbegraven. Burgemeester Pop moet daarover opnieuw beslissen.