NIEUW BEWIJS VOOR OUT-OF-AFRICA-THESE IN EGYPTISCHE HEUVEL

Bij opgravingen in een Midden Paleolithische steengroeve op de Taramsa Heuvel, westelijk van het stadje Qena in Egypte, werd in 1994 een skelet gevonden. Een belangrijke ontdekking, naar nu blijkt. Het gaat om de stoffelijke resten van een acht tot tien jaar oud, modern menselijk kinddat ongeveer 55.000 jaar geleden in een schacht van de groeve moet zijn begraven. De vondst van het skelet betekent de sluitsteen in het vervangingsmodel, vandaag de belangrijkste theorie over de herkomst van de Moderne Mens (Antiquity, september 1998).

Volgens het vervangingsmodel ontstond Homo sapiens sapiens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika en begon 100.000 jaar later aan de kolonisatie van de rest van de Oude Wereld. Die kolonisatie betekende het einde van de daar al aanwezige bevolking, nazaten van Homo erectus. Voor de Moderne Mens was de Nijl-corridor naar de Levant de vanzelfsprekende route Out of Africa. Maar het bleef een probleem in het vervangingsmodel dat hier geen vroege resten van Moderne Mensen werden gevonden. Tot 1994 dus. De onderzoeksgroep met de Belgische paleo-antropoloog Vermeersch aan het hoofd presenteert de bevindingen als voorlopig. In Egypte zelf zijn geen faciliteiten aanwezig voor een volledig onderzoek van de uiterst fragiele resten, evenmin voor een afdoende conservering. En de Egyptische bureaucratie heeft tot nu toe het overbrengen van het skelet naar een Europees laboratorium in de weg gestaan. Vermeersch en zijn collega's vrezen voor een snel verval van de onbeschermde resten.

    • Theo Holleman