J. Voorhoeve

Voormalig minister van Defensie J. Voorhoeve keert terug als de hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij zal zijn werkzaamheden als deeltijd-hoogleraar bestuurskunde combineren met het Kamerlidmaatschap. Vier jaar geleden verliet Voorhoeve de universiteit om voor de VVD minister van Defensie te worden. In Leiden bekleedde hij de leerstoel beleid en bestuur van internationale organisaties. Tijdens zijn afwezigheid is die leerstoel aangehouden. Over de precieze inhoud van zijn part-time werk overlegt Voorhoeve nog met de vakgroep.