Ik

Ik wil opvallen', staat er boven het interview (Z 3 okt.) vanJutta Chorus met Yolanda Eijgenstein. Nu dat is haar wel gelukt!. 'Ik' valt zo goed op dat het welgeteld zo'n honderddrieëndertig maal voorkomt. Twaalf van de negenentwintig alinea's beginnen zelfs met 'ik'. Kennelijk is Yolanda Egostein een happy worker, maar vooral happy met zichzelf.

Je bent pas een gelukkige NRC-lezer als je af en toe je ongenoegen kunt uiten (vrij naar Y.E.).

    • J.C. Bouw