Eigen CAO inrichtingen verpleging; In navolging hospitaals

UTRECHT, 10 OKT. Na de ziekenhuizen willen nu ook de verpleeghuizen een eigen arbeidsovereenkomst met hun personeel gaan afsluiten. Daarmee lijkt een einde te komen aan de gezamenlijke CAO in de zorgsector.

In navolging van de ziekenhuiskoepel Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) willen ook de in de Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVz) verenigde verpleeghuizen meer 'maatwerk'. Volgens een woordvoerder is de huidige CAO “niet specifiek genoeg” en leidt deze tot een overeenkomst die “slechts goed is voor de grootste gemene deler”. De NVVz wil bovendien in de toekomst nauw gaan samenwerken met de Woonzorg Federatie (WZF, de brancheorganisatie voor verzorgingstehuizen). Dit moet in 2001 leiden tot een gezamenlijke CAO.

De Nederlandse Zorgfederatie (NZf) is op dit moment verantwoordelijk voor de gezamelijke CAO in het ziekenhuiswezen. Hieronder vallen de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, de psychiatrie en de gehandicaptenzorg. De CAO loopt tot april 1999. In totaal gaat het om 380.000 werknemers; de ziekenhuizen zijn de grootste partij met 170.000 werknemers.

Volgens de Vereniging van Ziekenhuizen vragen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om meer flexibilisatie en decentralisatie. Er zijn, aldus de NVZ, veel verschillen tussen ziekenhuizen en ook binnen de ziekenhuizen is er een toenemende specialisatie van het verplegende en ondersteunende personeel. “Daar moet in de CAO rekening mee worden gehouden, en dat kan niet binnen een algemene bedrijfstak-CAO”, aldus NVZ bestuurder G. Huffmeijer. De ziekenhuizen vinden dat ze er in de onderhandelingen over de bijdrage van de overheid bekaaid afkomen en denken met een eigen CAO een betere regeling te kunnen treffen.

De Nederlandse Zorgfederatie is sterk gekant tegen de plannen van de verpleeghuizen en de ziekenhuizen. De federatie vreest dat als de verenigingen apart gaan onderhandelen, de positie zal worden ondermijnd. “Samen staan we sterker, de collectieve voorzieningen komen in gevaar”, aldus de NZf. De NZf erkent wel dat er behoefte is aan aan meer maatwerk, maar hoopt dit te regelen door binnen een overkoepelende CAO meer ruimte te maken voor afzonderlijke afspraken.

Ook de bonden - waaronder de CNV-bond voor de zorgsector (CFO) en de Samenwerkende Beroepsvereniging Gezondheidszorg (SBG) - zijn tegen de afsplitsing. Zij voorzien een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.