Compromis Amsterdam uitbreiding Coentunnel

AMSTERDAM, 10 OKT. Amsterdam en omliggende gemeenten hebben een compromis gesloten over de uitbreiding van de Coentunnel. Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), waarin zestien gemeenten uit de regio samenwerken, zal in een advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat pleiten voor een uitbreiding van de tunnel naar twee maal vier rijstroken.

Dat is het dagelijks bestuur van het ROA overeengekomen. De Regioraad, een soort gemeenteraad, moet nog akkoord gaan. Amsterdam zorgde de afgelopen weken voor commotie in de regio door in een advies aan het minister slechts te pleiten voor een beperkte uitbreiding.

De gemeenteraad ging onlangs akkoord met dit advies waarin wordt aangestuurd op Tweede Coentunnel van hooguit twee maal twee rijstroken, liefst alleen voor vrachtverkeer. Met de huidige tunnel zou het aantal rijstroken daarbij op twee maal vier komen. Amsterdam wil een nader onderzoek naar het aanleggen van de doelgroepstroken. De omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland reageerden furieus omdat dit vertraging zou opleveren. Plannen voor de 'Tweede Coen' bestaan al sinds 1985, maar een besluit is nooit genomen.

Rijkswaterstaat kwam in de Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel tot de conclusie dat twee maal vijf of twee maal zes nodig is voor het bestrijden van de vele files en dat doelgroepstroken technisch niet haalbaar zijn. De provincie en omliggende gemeenten waren het hiermee eens.

Om nu toch een eensluidend advies aan het ministerie te geven en daarmee de besluitvorming te bespoedigen, is besloten aan te sturen op twee maal vier rijstroken. Het ROA pleit voor maatregelen die het woonwerkverkeer gaan beperken zodat de Tweede Coentunnel vooral voor het vrachtverkeer en het andere economische verkeer een betere verbinding betekent. Anders dan Amsterdam pleit het ROA voor een snelle aanleg en niet nog voor een nader onderzoek naar de doelgroepstroken. De Amsterdamse wethouder F. Köhler (verkeer) heeft aldoor aangegeven dat een onderzoek niet of nauwelijks vertraging hoeft te geven, omdat dit gelijk kan lopen met de besluitvormingsprocedure.De Tweede Coentunnel zal naar verwachting niet voor 2007 klaar zijn.