Asielzoekers naar tenten bij Ermelo; Diensten kunnen werk niet meer aan

DEN HAAG, 10 OKT. Nieuwe asielzoekers worden vanaf maandag ondergebracht in legertenten nabij Ermelo. Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft dit gisteren gezegd. Hij luidde opnieuw de noodklok over de grote aantallen asielzoekers.

Het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers en de Immigratie- en Naturalisatiedienst kunnen het werk niet meer aan, aldus Cohen. Per dag kan de naturalisatiedienst 150 asielzoekers in de drie aanmeldcentra opnemen, maar iedere dag melden zich tussen de 180 en 200 mensen. Vanaf maandag zullen zo'n veertig mensen dagelijks te horen krijgen dat hun aanvraag niet direct in behandeling wordt genomen.

Deze noodmaatregel maakt deel uit van een plan dat gisteren door staatssecretaris Cohen naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin somt hij een aantal maatregelen op om de ontstane noodsituatie op te lossen in de opvang van asielzoekers en de behandeling van hun aanvragen om toelating. Cohens voorstellen kosten een miljard gulden extra, onder meer voor uitbreiding van de opvang en de naturalisatiedienst. Hij zei gisteren niet te weten waar het geld vandaan moet komen.

Cohen gaf aan de komende weken naar andere maatregelen voor de korte termijn te moeten zoeken. De legertenten nabij Ermelo bieden onderdak aan 720 mensen; bij de huidige instroom zullen ze over twee weken vol zijn. Mensen met documenten krijgen overigens eerder een plaats in een opvangcentrum dan mensen zonder reispapieren.

Daarnaast zullen asielzoekers die via een EU-lidstaat naar Nederland zijn gereisd, niet meer worden opgevangen. In afwachting van hun uitzetting naar een ander Europees land moeten zij voor zichzelf zorgen. De vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, zei in een reactie te vrezen dat deze mensen “vogelvrij” worden verklaard.

De staatssecretaris deed een “dringende oproep” aan gemeenten om opvangplaatsen sneller beschikbaar te stellen - ook als nog niet alle procedures zijn afgerond. “Nieuwe locaties moeten snel in gebruik worden genomen, ook als niet alle beschikkingen daarvoor zijn afgegeven.” Tot het eind van het jaar heeft Justitie per week 560 nieuwe opvangplaatsen nodig. “Dat is een vrijwel onmogelijke opgave”, aldus Cohen.

Hij betreurt de maatregelen. “Er is niets vrolijks aan, maar het is niet anders.” Ook premier Kok benadrukte de noodzaak van de onorthodoxe maatregelen. Hij wees er onder andere op dat de aanmeldcentra onder de huidige tijdsdruk te veel 'kansloze' asielzoekers doorsturen naar opvangcentra. “We geven hen het voordeel van de twijfel. Dat is ongelooflijk humaan, maar we maken het systeem daarmee kapot.”