Advocaten mariniers hekelen infiltrant

ROTTERDAM, 10 OKT. De advocaten van de mariniers die worden verdacht van cocaïnesmokkel met een Orion-patrouillevliegtuig van de Koninklijke Marine hebben hun afkeuring uitgesproken over de inzet van een 'infiltrant' tijdens het onderzoek naar cocaïnesmokkel vanuit Curaçao.

Dat bleek gisteren tijdens de pro-forma-zitting die de rechtbank in Amsterdam aan de zaak wijdde. In juli hield justitie een aantal mariniers, een oud-marinier en enkele burgers aan op verdenking van smokkel van honderden kilo's cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland. De verdachten hadden bij die smokkel gebruik gemaakt van een Orion-vliegtuig dat normaal wordt ingezet voor de War on Drugs op de Antillen.

Officier van justitie mr. F. Teeven sprak gisteren tegen dat een 'infiltrant' is ingezet. Volgens hem ging het om een 'informant'. De man heeft zich volgens Teeven niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Mede dankzij deze informatie kwam justitie de cocaïnesmokkel op het spoor. De Commissie-Van Traa, die drie jaar geleden de opsporingsmethoden van het openbaar ministerie tegen het licht hield, vond de inzet van burgerinfiltranten onwenselijk.

Hoofdverdachten in deze zaak zijn de marinier Rob L. (48) die op Curaçao was gestationeerd en de oud-marinier André G. (41) die in Amsterdam de cocaïne in ontvangst zou nemen.

Daarnaast worden nog vijf militairen en burgers verdacht. Het OM kwam de smokkelroute in een vroeg stadium op het spoor en heeft de operatie nauwgezet kunnen volgen. Rob L. wilde aanvankelijk de cocaïne smokkelen via het marinefregat Philips van Almonde. Toen dat niet doorging heeft hij de smokkelwaar onder meer met de Orion naar Nederland vervoerd, alwaar hij en zijn medeverdachten kort na aankomst werden gearresteerd.

Volgens advocaat Jahae van oud-marinier André G., had justitie eerder kunnen ingrijpen. “Waarom heeft men die Orion laten komen? Is het leuker om een zaak te kunnen presenteren met 300 kilo cocaïne? Of wilde het OM berechting in Nederland afdwingen?”

Volgens officier Teeven besloot justitie het Oriontransport door te laten gaan om zoveel mogelijk verdachten “in beeld te krijgen”. In januari vindt de volgende zitting plaats, wederom pro forma.