Achtertante

Elsbeth Etty schrijft (Z 3 okt) dat ik me beklaagd zou hebben over de 'nieuwsgierigheid' van het publiek voor het Koninklijk Huis. Dat is niet juist. Sterker nog, ik heb bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken uitgesproken dat, gezien de publieke functie van het koningschap, daarvoor ook publieke aandacht mag bestaan. Voorkomen zou alleen moeten worden dat deze publieke aandacht omslaat in hitsige nieuwsgierigheid, die bijvoorbeeld het leven van prinses Diana tot een hel heeft gemaakt. Naar mijn mening speelt voorlichtingsbeleid daarbij een rol. Een pro-actieve, open voorlichting ten aanzien van het Koninklijk Huis kan hypevorming beperken. Zowel in de jaren tachtig als recent hoefde niet te worden gespeculeerd over de gezondheid van prins Claus, de relevante feiten werden officieel publiek gemaakt. Ik heb bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken gevraagd of deze benadering ook niet in andere gevallen de voorkeur verdient.

Waarom kan niet worden meegedeeld of prins Willem-Alexander en Emily Bremers een relatie onderhouden en wél dat zij tot elkaars vriendenkring behoren? Officiële mededelingen brengen, volgens Elsbeth Etty, inmenging en pressie met zich mee. Volgens mij hoeft dat niet zo te zijn. Wanneer de Rijksvoorlichtingsdienst zou bevestigen dat de kroonprins een relatie onderhoudt, maar dat van een verloving nog geen sprake is, kan daarvan een 'kalmerende werking' uitgaan. Voorwaarde is wel dat op het gegeven woord van de Rijksvoorlichtingsdienst mag worden vertrouwd en niet, zoals in 1964 ten aanzien van prinses Irene, twee dagen later alsnog sprake is van een verloving.

Elsbeth Etty snelde naar de kapper om de bladen te lezen. Zij zou vaker bij de Rijksvoorlichtingsdienst terecht moeten kunnen!

    • Peter Rehwinkel
    • Lid Tweede Kamer Pvda