Het nieuws van 10 oktober 1998

Berichten uit de branche

Plagiaat? 'Margriet de Moor beschuldigd van plagiaat,' kopte het Algemeen Dagblad dinsdag op de voorpagina. De Moor zou in haar boek Hertog van Egypte een aantal passages hebben overgenomen uit Er is een weg naar de vrijheid van de in 1973 overleden classicus dr. J. Hemelrijk. Het artikel was geschreven door zijn kleindochter, AD-journaliste Pamela Hemelrijk. ..TE: Inmiddels is de zoon van het 'slachtoffer' op de bres gesprongen voor de beschuldigde schrijfster. Prof.dr. J.M. Hemelrijk - die zich verzet tegen de kwalificatie dat het hier een in de krant uitgevochten familieruzie betreft - schrijft in een reactie die hij onder andere naar De Moor stuurde dat zijn nicht “willens en wetens deprimerende zorgelijkheden berokkent aan een vriendin en oud-studente van mij, de schrijfster Margriet de Moor.” Pamela Hemelrijk had boven het artikel moeten zetten dat zijzelf De Moor van plagiaat beschuldigt want verder doet niemand het, vindt haar oom. Die heeft De Moor enkele jaren geleden zelf de getypte versie van zijn vaders kampherinneringen toegestuurd. Dat die herinneringen in 1965 ook door uitgeverij Unieboek waren gepubliceerd, vertelde hij haar niet. Wel dat ze alles met de tekst mocht doen wat ze wilde. Toen De Moor de tekst van Hemelrijk sr. terugstuurde, schreef ze dat ze aantekeningen had gemaakt voor haar roman. “Ik heb er juist op aangedrongen dat ze het gebruikte,” zegt Hemelrijk. “Dan zou ik haar dus tot plagiaat hebben aangezet. Bovendien vind ik de passages helemaal niet zo plagiaat-achtig.” Hij vindt dat zijn nicht “een hardhandig psychisch pak rammel” verdient. De affaire is voor hem een voorbeeld van de te ver doorgeschoten macht van de sensatiezoekende media.

Van hem hoeft er dan ook niets in een volgende druk van Hertog van Egypte te worden rechtgezet. “De Moor had inderdaad best in een nawoord kunnen vermelden welke teksten ze heeft gebruikt, maar mij lijkt dat nergens voor nodig.” Dat vindt de schrijfster ook. “Ik heb de passages te goeder trouw gebruikt en met toestemming van de erfgenamen. Ik zie dus ook geen reden om een verwijzing te plaatsen.” Wat De Moor betreft is de zaak afgedaan. “Het sop is de kool niet waard.”

Pamela Hemelrijk was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder liet zij weten slechts haar werk als journalist te hebben uitgevoerd.