Ruime verdubbeling van omzet Detron

Het telecommunicatiebedrijf Detron heeft zijn omzet in de eerste zes maanden ruim zien verdubbelen tot 110 miljoen gulden. De nettowinst kwam uit op 5 miljoen gulden, terwijl het resultaat in de eerste helft van 1997 nihil was. De omzetstijging betekent dat de bedrijvigheid van Detron in de eerste zes maanden al even groot is geweest als over heel 1997. Toen bedroeg de omzet 114 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat voor interest en belastingen bedroeg over de periode januari-juni 8,6 miljoen gulden. Vorig jaar bleef het nog steken bij 1 miljoen gulden.

Om de toekomstige groeiambities de ruimte te geven wil Detron een notering krijgen aan de Amsterdamse effectenbeurs. Detron wil op die manier middelen verwerven voor acquisities. Ook verwacht Detron de komende jaren een voortgaande autonome groei.