Ramsj

Franciscus van den Enden: Vrije politieke stellingen. Paperback, Wereldbibliotheek 1992, van ƒ 39,50 voor ƒ 12,50. Steven Sterk.

In mei 1990 werd bekend dat Spinoza tal van zijn idee¨en ontleende aan zijn leraar Latijn, Franciscus van den Enden. Na een uitgebreide inleiding door de filosoof Wim Klever, volgt een herdruk van Van den Endens belangrijkste werk Vrije politieke stellingen uit 1665. Van den Enden betoogt hierin als eerste dat de democratie de enige regeringsvorm is die op lange termijn stabiliteit waarborgt.