Peper zegt niets toe over burgemeester

DEN HAAG, 9 OKT. Minister Peper (Binnenlandse Zaken, PvdA) is gisteren in de Tweede Kamer in botsing gekomen met zijn eigen partij over de ministeriële bemoeienis bij de benoeming van burgemeesters.

Tijdens het slot van de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees het Tweede-Kamerlid De Cloe (PvdA) erop dat Pepers voorganger, de VVD'er Dijkstal, vaak van het advies van de vertrouwenscommissie was afgeweken. De vertrouwenscommissie, bestaande uit leden van de gemeenteraad, adviseert de minister over te benoemen kandidaten voor het burgemeestersambt.

“In de vorige kabinetsperiode is de minister maar liefst in 24 procent van de benoemingen afgeweken van het advies van de vertrouwenscommissie. Het oordeel uit gemeenten weegt zwaar en moet worden gerespecteerd”, aldus PvdA'er De Cloe.

Maar Peper wilde niet toezeggen, in het huidige systeem van de benoemde burgemeester, minder dan zijn voorganger af te wijken van dit advies. “Ik moet bijvoorbeeld ook rekening houden met kandidaten uit voorkeursgroepen (bijvoorbeeld vrouwen, red.)”. Overigens laat het tweede paarse kabinet onderzoek doen naar de een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester.

Peper maakte gisteren bekend dat hij gaat bekijken of bepaalde categorieën ambtenaren verplicht moeten worden hun financiële belangen te melden, zoals aandelen en opties. Ook overweegt hij sommige ambtenaren ál hun nevenwerkzaamheden te laten melden, dus ook activiteiten die geen rechtstreeks verband hebben met hun dagelijks werk.

Op dit moment gebeurt het melden van alle nevenwerkzaamheden van ambtenaren al bij drie ministeries. Volgens minister Peper is er meer eenheid nodig in het bevorderen van de integriteit van rijksambtenaren. Wellicht worden de nevenfuncties van topambtenaren openbaar gemaakt.