Niet vooraf geïnformeerd; Delta kwaad over inlijving stroombedrijf

ROTTERDAM, 9 OKT. Het Zeeuwse energiedistributiebedrijf Delta is kwaad over de wijze waarop zusterbedrijf Pnem/Mega de zuidelijke stroomproducent EPZ inlijft. Delta heeft een advocaat in de arm genomen om zijn belangen als minderheidsaandeelhouder in EPZ veilig te stellen.

Delta Nutsbedrijven in Middelburg is eigenaar van eenderde van de aandelen van stroomproducent EPZ en zegt contractueel ook recht te hebben op eenderde van de productiecapaciteit. Pnem/Mega, de energiedistributeur voor Noord-Brabant en Limburg die tweederde van de aandelen beheert, kondigde dinsdag aan met EPZ te willen “integreren”.

EPZ moet de stroomproducent van Pnem/Mega worden en krijgt twee jaar de tijd om zijn exploitatiekosten met 30 procent te verminderen. Daardoor moet ook de prijs van geleverde elektriciteit van de huidige 7 cent per kilowattuur dalen naar de marktprijs van het moment: 6 cent. Pnem/Mega zal alle brandstof voor EPZ inkopen en het bedrijf opdragen daarmee elektriciteit op te wekken. Het distributiebedrijf heeft al een contract voor inkoop van voordelig geprijsd aardgas uit Engeland. Op die manier krijgt Pnem/Mega een grote invloed op EPZ en strijkt ook het gehele voordeel op van de brandstoffeninkoop op. “Die marge is geheel voor onze Groep”, verklaarde de directie dinsdag.

Directeur ir. P. Stoter van Delta vindt dat hij recht heeft op eenderde van de prijsverlaging voor elektriciteit die voortvloeit uit reorganisatie en personeelsreductie bij EPZ. En ook Delta heeft goedkoop aardgas in Engeland gekocht en kan dit contract uitbreiden. Delta heeft slechts een klein deel van de capaciteit van EPZ nodig, maar zou met een lagere stroomprijs de rest van de 30 procent kunnen doorleveren aan nieuwe klanten.

De 33,3 procent van de aandelen geven het Zeeuwse bedrijf recht op vaste dividendinkomsten uit cumulatief preferente aandelen en daarnaast dividendinkomsten die afhangen van de winstprestatie van EPZ, legt Stoter uit. “Als nu Pnem/Mega met EPZ integreert en je verlaagt de leveringsprijs, neemt de winst van EPZ af. Dan dalen ook onze dividenden navenant.”

Vóór de zomer hebben de twee aandeelhouders een eerste overleg gehad over de plannen van Pnem/Mega. Volgens Stoter is afgesproken dat na de vakantie verder zou worden gepraat. “Dat is niet gebeurd, wel is er een brief aan de raad van commissarissen van EPZ gestuurd. Ik was verrast over de bekendmaking van dinsdag die ik uit de kranten heb moeten vernemen. Het is niet netjes, zoals dit nu gebeurt, want de besluitvorming is niet rond.”

“Als Pnem/Mega ons niet tegemoetkomt, gaan we dwarsliggen”, zegt Stoter. “Dan gaan we naar de rechter. Je mag immers niet zomaar een minderheidsaandeelhouder buiten spel zetten.”

Advocaat mr. Weero Koster, sectorspecialist Energie van het kantoor Houthoff in Amsterdam, zegt dat er behalve aan contractuele verplichtingen ook vennootschapsrechtelijke verplichtingen tegemoet moet worden gekomen. Hij heeft namens Delta een brief gestuurd aan de directie van Pnem/Mega om daaraan te herinneren. “Het is geen uitgemaakte zaak dat Delta akkoord gaat met deze integratie, want de rechten van het bedrijf worden met voeten getreden. Je kunt niet samen een joint venture hebben en je als meerderheidsaandeelhouder die onderneming in economische zin toeëigenen. De overeenkomsten tussen aandeelhouders moeten worden nageleefd. Er is nauwelijks overleg geweest.”