JAWOORD

Vorige week ondertekende de gouverneur van Californië een wet die het media verbiedt personen in privé-situaties te fotograferen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 1999 bijvoorbeeld het fotograferen van beroemdheden in een fitness-ruimte is verboden in Californië.

De wet, waar veel Californische filmacteurs op hadden aangedrongen, volgt op de veroordeling van persfotografen die eerder dit jaar de auto van de Amerikaanse acteur Arnold Schwarzenegger tegenhielden. Klachten dat de 'paparazzi' zich steeds meer gaan gedragen als 'stalkers' zijn er al langer. Zo heeft de Amerikaanse zangeres Madonna eens gezegd dat zij tijdens de voltrekking van het huwelijk met de Amerikaanse Sean Penn zijn ja-woord niet heeft gehoord door de overvliegende helikopters. Het huwelijk hield dan ook niet lang stand.

Zowel de pers als burgerrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de nieuwe wet, die het grondwettelijke recht op vrije nieuwsgaring zou schenden. Zij overwegen de wet te laten beoordelen door het Amerikaanse Hooggerechtshof, zo meldde het Britse dagblad The Guardian vorige week.