Correcties & aanvullingen

DNA-onderzoek

In het artikel Verzamelen van DNA-gegevens omstreden (in de krant van donderdag 8 oktober, pagina 2) wordt een 'wetsvoorstel' genoemd om de toepassing van DNA-technieken te versoepelen. Hier had 'voorstel tot wetswijziging' moeten staan. De mogelijkheid om een uitstrijkje van het wangslijmvlies van een verdachte te maken, is geregeld in het Besluit DNA-onderzoek van juli 1994.

Macrobiotiek

In het fotobijschrift bij het artikel 'Macrobioot maakt mensen kapot' (in de krant van woensdag 7 oktober, pagina 3) is ten onrechte de indruk gewekt dat macrobiotisch en biologisch-dynamisch identiek zijn. Dat is niet het geval. De macrobiotiek wijst ook sommige biologisch geteelde producten af.