VOLGENDE WEEK

Volgende week heeft deze bijlage als thema: Studiekeuze. Tienduizenden aanstaande studenten bezoeken jaarlijks de voorlichtingsdagen van universiteiten en hogescholen. Het seizoen van 'open dagen' begint in de herfstvakantie, in de tweede helft van oktober. Straks studeren, maar wat? NRC Handelsblad helpt, met een special over studiekeuze: over keuzetests, over de kwaliteit van opleidingen, vernieuwingen in het onderwijs en de verwachtingen op de arbeidsmarkt.

Keuzegids Hoger Onderwijs Tegelijk met de bijlage over Studiekeuze verschijnt de Keuzegids Hoger Onderwijs '98-'99: een onmisbaar naslagwerk (420 pagina's) over de kwaliteit van 500 studies in het hoger onderwijs, mede gebaseerd op een enquête onder 12.000 studenten en beoordelingen van visitatiecommissies. De Keuzegids wordt samengesteld door de redactie van het Hoger Onderwijs Persbureau in Leiden. De redactie van de Keuzegids werkt samen met NRC Handelsblad.

Bestellen Profiel Extra exemplaren van de bijlage Profiel over Studiekeuze zijn te bestellen. Fax: (010) 406 69 99. Email: docu@nrc.nl. Prijs: 4 gulden per exemplaren (inclusief verzendkosten). Bij een bestelling van tien exemplaren of meer: 15 gulden en 1 gulden per extra exemplaar. Voor scholen gelden gereduceerde tarieven.

Bestellen Keuzegids De Keuzegids Hoger Onderwijs is bij NRC Handelsblad te bestellen. Prijs: 25 gulden (incl. verzendkosten), over te maken op postbankrekening 2896 t.n.v. PCM Landelijke Dagbladen te Rotterdam, o.v.v. Keuzegids. De gids wordt gestuurd naar het adres dat vermeld staat op de overschrijving. Bij betaling via girotel a.u.b. uw adresgegevens vermelden. De gids is binnenkort ook verkrijgbaar in de boekhandel, eveneens voor 25 gulden.